Asociația Producătorilor Agricoli AGRO OGUZ a fost înființată în noiembrie 2017 in baza întreprinderilor agricole care sunt înregistrate și funcționează în sectorul agroindustrial de pe teritoriul UTA Găgăuzia. Membrii Asociației AGRO OGUZ își desfășoară activitățile în domeniul cultivării câmpului, horticulturii, viticulturii, creșterii animalelor, prelucrării produselor agricole și prelucreaza în ansamblu aproximativ jumătate din toate suprafețele agricole ale UTA Găgăuzia. AGRO OGUZ, cu sprijinul programului USAID „Agricultura eficientă în Moldova”, implementează un proiect cuprinzător de studiu a tehnologiilor avansate ale proceselor post-recoltare de fructe de piatră, struguri de masă și legume pentru a atinge un nivel calitativ nou de activitate agricolă în regiune.

                    
                                   Obiectivele asociației:
• promovarea și protejarea intereselor profesionale, comerciale și alte interese legitime ale membrilor Asociației „AGRO OGUZ” și reprezentarea acestora în fața organelor 
guvernamentale, precum și în fața altor instituții și organisme;
• cooperarea cu agențiile guvernamentale, precum și cu alte instituții la nivel local, național și internațional pentru a promova interesele producătorilor agricoli, 
inclusiv crearea și menținerea unui mediu comercial echitabil care să asigure vânzarea și promovarea liberă și responsabilă a produselor agricole, fără reguli și obstacole 
excesive și nerezonabile;
• cooperarea cu organele guvernamentale, asociațiile, sindicatele și angajatorii din industrie în dezvoltarea legislației (îmbunătățirea reglementărilor existente sau 
inițierea de noi reglementări), care reglementează direct sau indirect sau influențează activitățile membrilor producției agricole ale Asociației AGRO OGUZ;
• sprijinirea adoptării de către agențiile guvernamentale a politicilor comerciale care vizează îmbunătățirea condițiilor de pe piață pentru produsele agroindustriale în 
vederea stimulării vânzărilor și exporturilor, inclusiv prin subvenționarea exporturilor, liberalizarea accesului la piețele de export, eliminarea barierelor comerciale, 
a tarifelor sau barierelor netarifare și a altor bănci fiscale măsuri și stimulente monetare;
• culegerea de date statistice efective despre producția agroindustrială, vânzările pe piețele interne și de export, ocuparea forței de muncă, investițiile, costurile de 
promovare etc., necesare pentru a justifica propriile cercetări sau acțiunile AGRO OGUZ în fața autorităților; 
• facilitarea schimbului de informații cu privire la legislație și reglementări în domeniul producției, comerțului, consumului și altor aspecte agroindustriale; 
• încurajarea utilizării „celor mai bune practici”, a noilor tehnologii avansate, a respectării legii și a eticii profesionale, precum și a regulilor concurenței loiale, 
în sectorul agroindustrial și activitățile membrilor asociației AGRO OGUZ;
• organizarea instruirii specializate pentru producătorii agricoli;
• sprijin pentru adoptarea de către autorități a unei politici adecvate în domeniul formării și formării avansate a specialiștilor din sectorul agroindustrial, precum și 
atragerea de tineri specialiști și specialiști cu înaltă calificare în acest domeniu;
• atragerea de investiții și granturi în agricultură, precum și oferirea de consiliere membrilor asociației „AGRO OGUZ” atunci când solicită finanțare; 
• prezența efectivă a asociației „AGRO OGUZ” în mass-media, inclusiv prin publicarea propriilor articole; 
• furnizarea unei platforme pentru facilitarea dialogului între membrii asociației AGRO OGUZ, acordarea de asistență și soluționarea eventualelor litigii legate de 
activitățile companiei.
 

 

©2021 AGRO OGUZ

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Se trimit datele

Conectați-vă cu datele de autentificare

Ați uitat datele dvs.?